logo deco Niš, Dušanova 54 - 72 , P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

AKUPUNKTURA

Metoda lečenja koja se primenjuje preko 4000 godina. Njena velika prednost je što istovremeno utiče na fizičko i psihičko zdravlje i leči čoveka u celini. Ubraja se u prirodne metode lečenja jer deluje tako što podstiče organizam da se leči sam i bez štetnih efekata. Ima široko polje dejstva i značajne opšte efekte tako da nikad ne leči samo konkretan zdravstveni problem već dovodi ceo organizam u ravnotežu.

Akupunktura umanjuje oseĆaj bola, opuŠta miŠiće, popravlja cirkulaciju, disanje, reguliŠe apetit, varenje, nivo hormona, deluje smirujuĆe i antidepresivno. Jedan od jako bitnih efekata je poveĆanje imuniteta,  odnosno psihiČke i fiziČke otpornosti u celini.

Akupunktura je iskustveno dokazana metoda. Ona se kroz praksu dugu preko 4000 godina pokazala kao uspešna. Nauka uveliko radi na naučnom objašnjenju načina na koji akupunktura deluje. Dosadašnja istraživanja pokazuju da su mehanizmi koje akupunktura pokreće u telu brojni i blagotvorni. Ona pokreće fabriku lekova koje telo stvara u dozi potrebnoj za lečenje (ni manju - nedovoljnu, ni veću - prekomernu). 

Akupunktura se izvodi stimulacijom bioaktivnih tačaka na koži tela. Najčešće se stimuliše desetak akupunkturnih tačaka, a njihov izbor zavisi od stanja koje se tretira. Trajanje leČenja, uČestalost i broj tretmana moŽe biti razliČit u zavisnosti od vrste oboljenja, duŽine trajanja i jaČine tegoba. NajČeŠĆe se terapijski proces  sprovodi u vidu serije od 10 tretmana.

Tretmani mogu da se sprovode svakodnevno, dva ili tri puta nedeljno, a izuzetno i viŠe puta dnevno. Za svakog pacijenta ponaosob se odreĐuje individualan reŽim leČenja.

akupunktura

Akupunktura se primenjuje samostalno ili kao dopunska metoda u savremenoj medicini, bezbolna je i bez neželjenih efekata. Može se koristiti u nekim stanjima kao metoda izbora (najbolji lek za to stanje) a u drugim kao korisno pomoćno sredstvo kada doprinosi da efekti lečenja drugim metodama budu bolji i dugotrajniji.

Akupunktura pojačava efekat lekova (analgetika, antihistaminika...), tako da istovremenom primenom leka i akupunkture isti efekat lečenja može da se postigne sa manjom dozom i kraćom primenom leka čime se umanjuju njegova štetna i neželjena dejstva. U praksi se posebno pokazala uspešnom kombinacija akupunkture i fizikalnih procedura u lečenju brojnih bolesti i poremećaja zdravlja.

U specijalističkoj ordinaciji Medicus pored klasične akupunkture iglicama, primenjujemo i akupunkturu laserom, magnetima i MRT.

Laserska akupunktura je savremena metoda koja ima iste efekte kao akupunktura iglicama. Od velike koristi je kod osoba koje se boje iglica, koje su preosetljive na bol, kod dece, kod starijih... kao i kod osoba i stanja u kojima je kontraindikovana primena iglica (npr. alergija na metal). Tretman laserskom akupunkturom kraće traje tako da i osobe sa malo slobodnog vremena mogu da uklope lečenje akupunkturom u svoje obaveze.

O  metodama akupunkture detaljnije možete pročitati u članku SAVREMENA I KLASIČNA AKUPUNKTURA.

akupunktura

<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco