Migrena

Migrena je jedna od najčešćih glavobolja. Javlja se u napadima između kojih nema tegoba. Kod migrene bol je najčešće u polovini glave, pulsirajući, jakog intenziteta, može da traje nekoliko sati do nekoliko dana. Često je praćen mučninom i povraćanjem. Nekada je prisutna aura (koja najavljuje migrenu), često je tokom napada povećana osetljivost na svetlost, zvuk ili miris. Kod nekih pacijenata je nakon napada prisutan osećaj umora i iscrpljenosti.

Posebno težak oblik migrene je hronična migrena kod koje je glavobolja praktično prisutna svaki drugi dan. Pacijenti zbog bola skoro svakodnevno uzimaju lekove usled čega se javljaju najrazličitije tegobe zbog neželjenih dejstava. Mogu se čak javiti i glavobolje uzrokovane prekomernom upotrebom lekova, čime se stanje dalje pogoršava.

Uzrok i mehanizam nastanka migrene nije do kraja razjašnjen. Češća je kod žena i od značaja je nasledni faktor. Okidači za napad migrene mogu biti: stres, nedovoljno ili previše spavanja, neke namirnice, glad, žeđ, nagla promena vremena, nagla promena nadmorske visine itd. Kod mnogih žena okidač migrene može biti normalna, fiziološka promena nivoa hormona pre menstruacije. Tada se migrena javlja pre, tokom ili posle menstruacije (menstrualna migrena i migrena vezana za menstruaciju).

Migrena se uglavnom leči uzimanjem leka za glavobolju u trenutku pojave bola. Značajnu ulogu u lečenju i prevenciji migrene ima izbegavanje okidača migrene: dobar san, redovna i zdrava ishrana, pravilan unos tečnosti, relaksacione tehnike, umerena fizička aktivnost. Jako je važno da ne dođe do prekomerne upotrebe analgetika i antimigrenika. U nekim slučajevima u prevenciji se mogu koristiti i drugi lekovi (antihipertenzivi, antidepresivi…)

Nažalost, mnogi pacijenti, ali i lekari ne znaju koliko moćno oružje postoji u borbi protiv migrene. Akupunktura kao metoda lečenja, pored brojnih drugih efekata, najveći uspeh ostvaruje upravo na terenu bola. Analgezija tj. obezboljavanje je glavno dejstvo akupunkture i u tom smislu možemo reći da je akupunktura metoda izbora u lečenju migrene.

Akupunktura se može koristiti u samom napadu migrene kada deluje pre svega analgetski tako što zaustavlja ili ublažava bol i smanjuje mučninu i povraćanje. Kada nema bola akupunktura deluje dugoročno analgetski, uz što je vrlo važno, ublažavanje reakcije organizma na stres, promenu vremena, promenu nivoa hormona tokom menstrualnog ciklusa...Akupunktura deluje preventivno tako što reguliše osećaj gladi i žeđi (olakšava pacijentu da pravovremeno oseti glad i žeđ i samim tim redovno jede i unosi tečnost), reguliše san kod pacijenata sa poremećajem spavanja (sedativni efekat olakšava uspavljivanje i održava dubok san).

I najjače dugogodišnje migrene mogu da prestanu adekvatnom primenom akupunkture. Ukoliko migrene ne prestanu tegobe se ublažavaju, bolje reaguju na lekove, smanjuje se učestalost i dužina trajanja napada...Iz svega proizilazi smanjena upotreba lekova što je važno jer analgetici i antimigrenici imaju ozbiljne neželjene efekte i kontraindikacije.

Neophodno je uraditi seriju od 10 tretmana, a zatim se o daljem toku lečenja odlučuje individualno zavisno od stanja pacijenta. Kod pojedinih pacijenata je potrebno sprovoditi terapiju povremeno ili kao dozu održavanja npr. jednom mesečno. Akupunktura kod migrene se može raditi iglicama ili laserom. Akupunkturni efekat je isti, a laserska akupunktura je lagodnija i ima prednost kod pacijenata koji imaju strah od igle, alergiju na metal, anksioznost... U pojedinim slučajevima je moguće kombinovati ove dve metode akupunkture.

Hronična migrena je često povezana sa sindromom hroničnog umora, fibromialgijama, anksioznim i depresivnim poremećajima. Tada je pored lečenja same migrene neophodno istovremeno lečiti i navedena stanja. Kod fibromialgija najbolji rezultati se postižu pravilnom kombinacijom akupunkture i fizikalnih procedura. Izbor procedura, njihovo doziranje, broj tretmana i njihova učestalost se određuju strogo individualno i ponekad je potrebno menjati ih tokom lečenja zavisno od stanja pacijenta u datom trenutku. Kod ankisoznih i depresivnih stanja akupunktura deluje antistresogeno, sedativno i antidepresivno i značajno doprinosi da lečenje da veće rezultate.

Savremeni pristup lečenju migrene podrazumeva pre svega prevenciju napada u čemu neprikosnovenu vrednost ima akupunktura uz eventualno kombinovanje sa lekovima i fizikalnom terapijom.