Bronhijalna astma i sinuzitis

Savremen pristup u lečenju bolesti disajnih organa sve više podrazumeva primenu prirodnih metoda lečenja kao što su akupunktura i fizikalna terapija. Prednost ovih metoda lečenja nad primenom lekova jeste u odsustvu štetnih efekata, ali i u jačanju opšteg stanja i imuniteta. Pacijenti koji koriste ove metode smanjuju na najmanju moguću meru upotrebu antibiotika, kortikopreparata, antihistaminika, bronhodilatatora itd. Neke od češćih bolesti disajnih organa su kijavica, upale grla, sinusa, bronhitis i bronhijalna astma. U svim navedenim bolestima akupunktura i fizikalne procedure mogu da se primene kao sredstvo u lečenju.

Akupunktura ima najpre opšte dejstvo u smislu psihofizičkog ojačanja, jačanja i očuvanja imuniteta usled čega se sprečava pojava tegoba, odnosno akupunktura dovodi do toga da tegobe budu ređe i blaže, da brže reaguju na terapiju lekovima, i stoga da bude potrebna manja doza lekova kao i njihova kraća primena. Kod bolesti koje su uzrokovane alergijom dolazi do izražaja antialergijski efekat akupunkture tako da se smanjuje ili isključuje potreba za uzimanjem antihistaminika. Od velikog značaja je, posebno kod pacijenata sa bronhijanom astmom, antistres i sedativni efekat akupunkture jer stres i napetost mogu da provociraju otežano disanje i astmatični napad. Kod bronhijalne astme bitan je i relaksacioni efekat na disajne mišiće čime se znatno ublažava i skraćuje trajanje napada otežanog disanja. Akupunktura deluje i na saniranje pojedinih tegoba kod svih navedenih bolesti pa recimo kod bola u grlu ili glavobolje usled zapaljenju sinusa dolazi do prestanka ili smanjenja bola zbog analgetskog efekta, kod zapušenog nosa dolazi do povećanja prohodnoosti nozdrva, kod astme zbog bronhodilatatornog efekta (širenja malih disajnih puteva u plućima) olakšava se disanje.

Niz fizikalnih procedura kao što su laser, magnet, ultrazvuk, svetlosne lampe mogu se koristiti za smanjenje tegoba i lečenje bolesti disajnih puteva.

Kod zapaljenja sinusa npr. korisno je primeniti laser, magnet, infraruž i bioptron lampu jer imaju antizapaljenski efekat, takođe deluju na smanjenje gustine sekreta i doprinose da se sinusi isprazne, deluju i na smanjenje otoka sluzokože sinusa. Svi navedeni efekti su simptomatski t.j. smanjuju tegobe, ali što je još važnije fizikalne procedure deluju stimuliativno na imuni sistem i dovode do povećanja otpornosti organizma, pa otuda i velika korist od njihove primene u lečenju.

Kod bronhijalne astme je primena fizikalnih procedura od velikog značaja. U pitanju je hronična bolest koja traje praktično celog života, često se javlja kod dece. Važno je da se primena lekova smanji na najmanju moguću meru zbog njihovih štetnih efekata. Kortikopreparati smanjuju imunitet i time (pored niza drugih neželjenih efekata) paradoksalno dovode do češćih tegoba i napada, a česta upotreba antibiotika smanjuje osetljivost bakterija na lek, može da dovede do kandidijaze i niza drugih neželjenih efekata. U lečenju bronhijalne astme mogu se koristiti ultrazvuk, struje, magnet, lampe... Efekti ovih procedura su različiti a neki od njih su: širenje disajnih puteva, smanjenje gustine sekreta, lečenje zapaljenja, relaksacija disajnih mišića čime se olakšava disanje. Izbor procedura zavisi od stanja pacijenta, prisutnih tegoba i prisustva određenih kontraindikacija.

Pored akupunkture i fizikalnih procedura u lečenju bronhijalne astme neophodno je propisati vežbe disanja, kao i vežbe za jačanje mišića grudnog koša i pravilnog držanja tela koje doprinose da se olakša disanje pravilnom upotrebom disajnih mišića. Obuka relaksacionim treningom je sastavni deo lečenja obolelih od bronhijalne astme. Pacijent koji primeni relaksaciju može da spreči ili ublaži napad.

U lečenju bolesti disajnih organa važno je da lekar specijalista za plućne bolesti i/ili bolesti uha, grla i nosa sarađuje sa fizijatrom i akupunkturologom kako bi se pacijent doveo u što bolje stanje, uz što ređu primenu lekova, u što manjoj dozi.