logo deco Niš, Dušanova 54 - 72, P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco NASLOVNA | O NAMA | GALERIJA | AKCIJACENOVNIK | KONTAKT

Fizikalna medicina i rehabilitacija - Fizikalna terapija

Fizikalna medicina i rehabilitacija je specijalistička oblast medicine koja u lečenju primenjuje fizikalnu terapiju i vežbe. Termin "rehabilitacija" se odnosi na vraćanje pacijenta u zdravo i funkcionalno stanje, odnosno stanje pre bolesti ili povrede.

Fizikalna terapija podrazumeva fizikalne procedure (metode lečenja): laser, ultrazvuk, struje, magnet, uv-ic-bioptron lampe, parafin, peloid, kupke... Ove procedure se baziraju na različitim oblicima energije poput elektriciteta, svetlosti, zvuka, magnetizama, toplote, mehaničke energije itd.

Zahvaljujući sposobnosti ljudskog tela da apsorbuje tj. primi ove različite forme energije, u tkivima dolazi do pokretanja bioloških mehanizama, koji blagotvorno deluju i dovode do izlečenja.

                                                         

Uprošćeno gledano, u pitanju su biostimulativni mehanizami koji se pre svega odnose na širenje krvih sudova, usled čega dolazi do značajnog poboljšanja cirkulacije. Pojačana cirkulacija dovodi do bolje ishranjenosti i vitalizacije tkiva, ali i eliminacije supstanci bola usled čega se ostvaruje analgetski efekat. Ovi mehanizmi su dragoceni u lečenju, a fizikalna terapija ih naglo aktivira i snažno stimuliše, što rezultuje brzim i uspešnim oporavkom i izlečenjem.

Fizikalna terapija se prvenstveno primenjuje u lečenju lokomotornog aparata (kosti, mišići, zglobovi, tetive, ligamenti) i nervnog sistema (periferni nervi i centralni nervni sistem), ali ima svoje mesto i u terapiji srčanih, vaskularnih i respiratornih bolesnika, lečenju steriliteta...

 •     bolno rame         spondiloza                išijas                     bol i ukočenost u leđima                   bol u zglobovima       
 •     uganuća              diskus hernija          upala tetiva          bol i ukočenost u vratu                     bol u mišićima       
 •     kontuzije            fibromijalgija           lumbago               priprema za inseminaciju                sterilitet kod žena          
 •     istegnuća            teniski lakat              petni trn               trnjenje u rukama i nogama            sportske povrede          
 •     iščašenja             reumatizam              artroza                 priprema za vantel. oplodnju           karpalni sindrom  
 •     prelomi               bol u stopalu             neuralgija            sindrom karpalnog tunela                bol u kuku i kolenu

*

SPROVOĐENJE FIZIKALNE TERAPIJE

U zavisnosti od bolesti i stanja primenjuje se kombinacija nekoliko fizikalnih procedura, iz širokog spektra koji je na raspolaganju lekaru (laser, ultrazvuk, struje, magnet, lampe, parafin, peloid, kupke...). Najčešće se sprovodi terapija kombinacijom tri procedure, pri čemu je neophodno sprovesti seriju tretmana, standardno deset, ali je moguće uraditi i pet ili petnaest tretmana u zavisnosti od razmere problema.

                                                                   

Praktično lekar pri prvom pregledu, na osnovu aktuelnog nalaza vrši izbor procedura za koje smatra da su u datom trenutku najdelotvornije. Svakog pacijenta treba razmatrati individualno i odrediti parametre: jačinu i dužinu procedure. Uz fizikalnu terapiju lekar pre ili kasnije uvodi i kineziterapiju, odnosno vežbe, koje su neizostavni deo u lečenju u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije.

Fizikalna terapija je bezbolna i bezbedna za pacijenta. Moze se sprovoditi svakodnevno sa vikend pauzom, ali postoji i mogućnost realizacije terapijske serije na drugi ili treći dan. Neophodno je da pacijent izdvoji odeđeno vreme, u proseku 30-45 minuta po tretmanu.

Postoje izvesna stanja kada ne treba sprovoditi fizikalnu terapiju (trudnoća, menstruacija, malignitet, povišena temperatura...), značajno je da lekar pri razgovoru sa pacijentom identifikuje ova stanja i odloži lečenje ukoliko je to potrebno.

*

Fizikalne procedure

LASER

Laser je moćna fizikalna procedura koja se bazira na pojačanoj svetlosnoj energiji. Laserski zrak je snop  usmerene, monohromatske svetlosti, određene energije. U zavisnosti od snage odnosno količine energije koju emituju, laseri se primenjuju u različitim oblastima medicine (dermatologija, oftalmologija, fizikalna medicina, hirurgija).

U fizikalnoj medicini se primenjuju laseri male snage čija energija prodire u telo, usled čega se pokreću mehanizmi koji deluju biostimulativno i podstiču obnavljanje tkiva. Laser najbolje rezultate daje u lečenju otoka, bola, zapaljenskih stanja, oštećenja kože i potkožnog tkiva, cirkulacije itd. Sa druge strane, laseri velike snage se koriste u hirurgiji kao skalpeli.

laser
 • bol i ukoČenost u vratu i leĐima (cervikalni i lumbalni sindrom)
 • bol u ramenu, laktu i ruČnom zglobu (periartritis, epikondilitis, tendinitis)
 • istegnuĆa, uganuĆa, iŠČasenja, prelomi, kontuzije
 • sportske povrede
 • bolni i oteČeni zglobovi
 • bol i trnjenje u rukama i nogama (lumboiŠijalgija, cervikobrahijalgija)
 • bol i ukoČenost u kuku i kolenu (koksartroza, gonartroza, artritis)
 • povrede tetiva, miŠiĆa i ligamenata
 • neuropatija (neprijatne senzacije u stopalu i prstima)
 • sindrom karpalnog tunela, teniski lakat, petni trn
 • vanzglobni, degenerativni i zapaljenski reumatizam
 • sterilitet i priprema za inseminaciju i vantelesnu oplodnju
 • poremeĆaji periferne cirkulacije, rane

*

BIOPTRON LAMPA

Savremena svetlosna terapija koja primenjuje polarizovanu svetlost vidljivog i infracrvenog dela spektra. Ovakve tehničke karakteristike omogućuju prodor svetlosne energije kroz kožu i potkožno tkivo i dejstvo na mišiće, ligamente i tetive.

                               

Svetlost podstiče cirkulaciju i obnavljanje tkiva, smanjuje otok, bol i zapaljenje. Dovodi do zarastanja rana, opuštanja zategnutih mišića...Primenjuje se u reumatologiji, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i sportskoj medicini. Odlični su rezultati u lečenju svih vrsta rana, površinskih povreda i u otklanjanju hroničnog bola.

 • bol u vratu
 • bol u leĐima
 • fibromijalgija
 • spazam miŠiĆa
 • bol u misicima
 • miofibrozitis
 • otok
 • hroniČan bol
 • rane, oŽiljci, opekotine
 • sportske povrede
 • zapaljenje sinusa
 • povrede tetiva, miŠiĆa, ligamenata
 • periartritis, entezitis
 • koŽne promene (akne, ekcem...)MAGNETOTERAPIJA

magnet

Magnetna terapija podrazumeva primenu magnetnog polja niske frekvencije u lečenju. Magnetno polje ima izuzetno jak biostimulativni efekat na tkiva koji ostvaruje dejstvom na nivou membrane ćelije, povećavajući propustljivost i omogućavajući brzu razmenu materija i vitalizaciju tkiva. Smanjuje otok, bol, zapaljenje, poboljšava cirkulaciju i deluje miorelaksantno. Magnetno polje ima snažno regenerativno dejstvo tako da je indikaciono područje vrlo široko.

 • povrede: iŠČaŠenje, uganuĆe, istegnuĆe, kontuzije
 • prelomi kostiju, pseudoartroza
 • bol i ukoČenost u vratu i leĐima, trenjenje u rukama i nogama
 • reumatska oboljenja: zapaljenjska, degenerativna, vanzglobna
 • neuritis, polineuritis, radikulitis
 • ulkusi i rane razliČite geneze
 • bolno rame, teniski lakat, karpalni sindrom, petni trn
 • bol i ukoČenost u kuku i kolenu
 • poremeĆaji periferne cirkulacije
 • lumboiŠiJalgija, cervikobrahijalgija, spondiloza
 • sterilitet, priprema za vantelesnu oplodnju i inseminaciju

*

ULTRAZVUK

ultrazvukPrimena zvučne energije frekvencije veće od 20000 Hz u terapijske svrhe. Deluje mehanički kao mikromasaža tkiva, toplotno i hemijski usled čega poboljšava cirkulaciju, a samim tim i metabolizam oštećenog tkiva što dovodi do povoljnog biološkog dejstva i konačno ubrzanog i kvalitetnog lečenja.

 • cervikalni i lumbalni sindrom
 • koksartroza, gonartroza
 • kontrakture zglobova
 • osificirajuci miozitis
 • spondiloza, lumbago, iŠijas
 • entezitis, tendinitis, burzitis
 • periartritis ramena, teniski lakat, petni trn
 • povrede miŠiĆa, tetiva, ligamenata, zglobova
 • sportske povrede
 • kontuzije, distenzije, distorzije, luksacije
 • dekubiti i varikozni ulkusi

*

ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija podrazumeva primenu električne energije tj. struje u lečenju. Struja se dobija pomoću savremenih elektromedicinskih aparata, a terapijska procedura je potpuno bezbolna i bezopasna. Najčešće se primenjuju galvanska, dijadinamična i interferentna struja, TENS, elektrostimulacija...

Efekti na tkiva su različiti: smanjenje bola, poboljšanje cirkulacije, metabolizma i ishranjenosti, smanjenje otoka i zapaljenja, opuštanje mišića. Zavisno od bolesti i stanja, i specifičnosti aktuelnog nalaza pacijenta lekar određuje vrstu i karakteristike elektroterapije.

Interferentne struje se mogu primeniti kao bipolarne (2 elektrode) i kvadripolarne (4 elektrode). Glavna odlika ove struje je dubinski efekat, tako da se mogu primeniti kod oštećenja dubljih struktura kao što su kičmeni stub, kuk, koleno...

Primenjuju  se nakon povreda: uganuća, istegnuća, iščašenja, preloma (od velikog su značaja jer stimulišu stvaranje mladog koštanog tkiva), zatim u lečenju kontraktura, vratnog i lumbalnog sindroma, neuralgija, zapaljenskog, degenerativnog i vanzglobnog reumatizama. Usled dobrog dubinskog efekta primenjuju se u lečenju steriliteta i u pripremi za vantelesnu oplodnju i inseminaciju...

                                               

Dijadinamične struje u zavisnosti od modulacije dovode do poboljšanja cirkulacije i odličnog analgetskog efekta. Moguća je primena dve modulacije paralelno pri čemu se ostvaruje dvostruki (trofički i analgetski) efekat.  Koriste se u lečenju radikulopatija i neuralgija (cervikobrahijalgija, lumboišijalgija...), artroza, artritisa, periartritisa ramena i kuka, entezopatija, povreda, algodistrofija...

Galvanska struja vrlo intenzivno širi krvne sudove i pojačava cirkulaciju pa se primenjuje kada je neophodno značajno ishraniti tkiva (kod bolnih nerava - lumboišijalgija, cervikobrahijalgija). Može se primeniti u kombinaciji sa lekom i u tom slučaju govorimo o elektroforezi. Praktično tok struje uvodi lek kroz kožu u tkivo. Ostvaruje se dvostruko dejstvo - leka i struje.

                                                

Elektrostimulacija podrazumeva eksponencijalne impulsne struje koje aktiviraju muskulaturu (veštački izazivaju mišićne kontrakcije) koja je neaktivna usled oštećenja perifernih nerava (najčešće usled povreda koje dovode do delimične ili potpune sekcije nerva, ali i upale nerava npr. pareza facijalnog nerva). Aktiviranje denervisanih mišića je od velikog značaja jer se sprečava njihova atrofija u periodu dok ne dodje do regeneracije nerva i prirodnog puta razdraživanja mišića. Primenjuju se bipolarna i monopolarna tehnika u zavisnosti od grupe mišića kod koje se želi izazvati kontrakcija.

Sa elektrostimulacijom treba početi što ranije, najbolje odmah nakon oštećenja perfernog nerva, jer se atrofija i degeneracija mišića vrlo brzo razvija. Uporno je treba sprovodititi dokle god postoje znaci oporavka nerva.                                                                            

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija podrazumeva lečenje pokretom, odnosno vežbom. Cilj kineziterapije je uspostavljanje pune funkcionalnosti nakon povreda i bolnih stanja. Aktiviranjem muskulature poboljšava se cirkulacija i ishranjenost tkiva, povećava se fleksibilnost mekih tkiva i dolazi do jačanja mišića, sto sve zajedno povoljno utiče na proces izlečenja.

Vežbe izvodi pacijent samostalno i u tom slučaju govorimo o aktivnim vežbama. Međutim, nekada je neophodna pomoć terapeuta u manjoj ili većoj meri i tada govorimo o potpomognutim ili pasivnim vežbama (pokrete izvodi terapeut, bez učešća samog pacijenta).

                     

Vežbe mogu biti usmerene na povećanje pokretljivosti npr. nakon skidanja gipsane imobilizacije (kada usled dužeg perioda bez aktivnosti, dolazi do skraćenja tetiva i ligamenata pa je potrebno povratiti njihovu elastičnost i sanirati ograničenu pokretljivost u zglobovima) i na povecanje mišićne snage (npr. ojačani mišići leđa u velikoj meri rasterećuju kičmeni stub i preveniraju potencijalne tegobe). Često se primenjuju korektivne vežbe usled nepravilnog držanja i deformiteta (kifoza, skolioza, ravna stopala...), vežbe koordinacije i ravnoteže itd.

Osim vežbi koje su vezane za lokomotorni aparat primenjuju se i vežbe za rehabilitaciju kardiovaskularnih i respiratornih bolesnika, vežbe za pravilan psihomotorni razvoj dece...

Vrlo je važno da lekar, u zavisnosti od stanja pacijenta, u pravom trenutku uvede adekvatne vežbe. Kreće se od lakših vežbi ka težim, postepeno se povećava broj ponavljanja...Uspeh se postiže redovnim i pravilnim vežbanjem. Ono sto ne treba nikako zaboraviti je da je najpre neophodno obezboliti pacijenta, a zatim krenuti sa kineziterapijom.

                   

*

HIDROTERAPIJA

Hidroterapija je podrazumeva primenu vode u lečenju. Vodu kao medijum karakterišu značajna svojstva, pre svega termička i mehanička, što je uz relatvno laku primenu nameće kao vrlo efikasan oblik lečenja.  Zahvaljujući odličnim termičkim karakteristikama voda se primenjuje za rashlađivanje i zagrevanje tela i tom slučaju se praktično primenjuje kao termički agens odnosno kao hidrotermoterapija.

                 

Sa druge strane mehanička svojstva se odnose na hidrostatički pritisak i potisak. Telo uronjeno u vodu prividno gubi na težini sto je blagotvorno kod uvođenja pacijenata u prve aktivnosti nakon povreda. Vežbe u vodi ulivaju sigurnost pacijentu, nema straha od pada i povrede, viskoznost vode omogućuje lagane pokrete...Samo vežbanje u vodi je praktično kombinacija hidro i kineziterapije i u tom slučaju govorimo o hidrokineziterapiji.

Hidroterapijske procedure su kupke koje mogu biti opšte (celo telo u vodi), lokalne (samo deo tela, ruke ili noge), bazeni, tuševi...

<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco